Bonaire, een prachtig eiland.

Bonaire is een prachtig eiland met unieke landschappen en mooie natuurgebieden met een grote diversiteit aan flora en fauna. Natuur om samen van te genieten. Maar ook goed voor de welvaart van ons eiland. Toerisme is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de bevolking van Bonaire. Natuur is daarom zeer waardevol. Om ook in de toekomst deze natuur te behouden, is bescherming en beheer essentieel.

Concrete plannen en acties staan in het natuurbeleid en milieubeleid van Bonaire. Projecten en campagnes werken aan concrete doelen. Om de plannen succesvol te maken is medewerking en betrokkenheid van burgers, bedrijven en organisaties nodig. Jouw hulp is essentieel, kijk wat je zelf kan doen.

Ruim 30 projecten en campagnes op het gebied van natuur- en milieubeleid. Waarom is de natuur voor jou zo belangrijk?

“Sinds de autoroute Bara di Karta is geopend, komen elk weekend geen vier, maar vijftig auto’s langs mijn kunuku. Ik zie ook dat buren hun kunuku opknappen. De omgeving is veiliger geworden.”
Ondernemer Bara di Karta
“Het kweken en uitplanten van duizenden gezonde koralen helpt het beschadigde rif direct. Die kolonies daarna te zien uitgroeien zal een ongelooflijk lonende ervaring zijn voor de gepassioneerde mensen die in dit project geloofden.”
Francesca Virdis, Coördinator van het Coral Restoration Foundation Bonaire (CRFB)
“Afvalwaterzuivering is nodig omdat het eiland verandert. De bevolking groeit en er zijn veel ontwikkelingen langs de kust. Het is een goede investering.”
Bruce Bowker, Duiksportondernemer

natuurbeleid-kl

Natuurbeleid

Het openbaar lichaam stelt in 2017 een Natuurplan Bonaire op. Dit natuurplan vormt de feitelijke basis voor het natuurbeheer op ons eiland. Het is een lokaal uitvoeringsprogramma op basis van het Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland dat in 2013 door de rijksoverheid voor Bonaire, St. Eustatius en Saba is vastgesteld. De beide plannen bieden een kader voor een gedegen beheer en duurzaam gebruik van de natuur. Ze hebben tot doel de natuur duurzaam te benutten opdat de ecologische systemen en ecosysteemdiensten in stand worden gehouden.

milieubeleid-kl

Milieubeleid

Het concept Milieuprogramma Bonaire 2012 – 2016 is in 2012 opgesteld om te voldoen aan artikel 1.5.1 van de Wet VROM BES. De wet schrijft voor dat het openbaar lichaam jaarlijks een milieuprogramma vaststelt. De eilandsraad heeft het concept Milieuprogramma Bonaire echter niet kunnen vaststellen omdat het Milieubeleidsplan Caribisch Nederland ontbreekt.

Meer natuurbeleid
Meer milieubeleid

Waar wordt er gewerkt aan een betere leefomgeving?

Hoe kan jij meedoen om het eiland schoon te houden?

Geef je op!

Jongeren kunnen bij Mangazina di Rei meedoen aan het POP-project ‘Kunuku lifestyle’!

Geef je op!
Wat kan jij doen?

Plant vruchtdragende inheemse bomen in de tuin!

Wat kan jij doen?
Geef je op!

Word vrijwilliger en volg de Coral Restoration Diver training

Geef je op!

Lever uw oude medicijnen in bij de apotheek of een afvalbrengpunt!

Het laatste nieuws van het eiland

Grotten en karsten park Bonaire

september 6th, 2017|0 Comments

Grotten en karsten park Bonaire Waarom? De grotten en karsten op Bonaire worden bedreigd door: ongecontroleerd grotbezoek door mensen; vervuiling; verlies van leefgebied voor vleermuizen; dier- en plantensoorten die hier niet thuis horen. Karsten is een verzamelnaam voor verschijnselen waarbij kalksteen (fossiel koraal) wordt opgelost door koolzuur (CO2) in regenwater. Klimaat & Natuur Impact Vleermuizen zijn de enige inheemse zoogdieren op ons eiland. De [...]

Erosiebestrijding en natuurherstel

maart 13th, 2017|0 Comments

Erosiebestrijding en natuurherstel Doelen van dit project zijn om erosie te verminderen, wateroverlast in wijken te verminderen, biodiversiteit te verhogen, de toeristische waarde van natuur te verhogen en irrigatiewater voor landbouw beschikbaar te stellen. Waarom? Een gezond koraalrif is onmisbaar voor Bonaire. Onze economie is voor het overgrote deel afhankelijk van het toerisme. En daarmee van onze natuur. Afvalwater en erosie zijn twee grote bedreigingen voor ons [...]

Erosiebestrijding en natuurherstel

maart 13th, 2017|0 Comments

Erosiebestrijding en natuurherstel Doelen van dit project zijn om erosie te verminderen, wateroverlast in wijken te verminderen, biodiversiteit te verhogen, de toeristische waarde van natuur te verhogen en irrigatiewater voor landbouw beschikbaar te stellen. Waarom? Een gezond koraalrif is onmisbaar voor Bonaire. Onze economie is voor het overgrote deel afhankelijk van het toerisme. En daarmee van onze natuur. Afvalwater en erosie zijn twee grote bedreigingen [...]

Ecologisch herstel

december 20th, 2016|0 Comments

Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied Het verhogen van de biodiversiteit en toegankelijkheid van het Lac gebied en het zuidelijk kustgebied. Waarom? Lac is een baai die deel uitmaakt van ons beschermde onderwaterpark. Het vervult een belangrijke rol als kraamkamer en foerageergebied voor verschillende vissoorten, zeeschildpadden en de grote kroonslak (karkó). Het Lac en omgeving staat onder grote druk. Dit heeft nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit [...]

Ondertussen op Facebook