Bonaire, een prachtig eiland.

Bonaire is een prachtig eiland met unieke landschappen en mooie natuurgebieden met een grote diversiteit aan flora en fauna. Natuur om samen van te genieten. Maar ook goed voor de welvaart van ons eiland. Toerisme is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de bevolking van Bonaire. Natuur is daarom zeer waardevol. Om ook in de toekomst deze natuur te behouden, is bescherming en beheer essentieel.

Concrete plannen en acties staan in het natuurbeleid en milieubeleid van Bonaire. Projecten en campagnes werken aan concrete doelen. Om de plannen succesvol te maken is medewerking en betrokkenheid van burgers, bedrijven en organisaties nodig. Jouw hulp is essentieel, kijk wat je zelf kan doen.

Ruim 30 projecten en campagnes op het gebied van natuur- en milieubeleid. Waarom is de natuur voor jou zo belangrijk?

“Sinds de autoroute Bara di Karta is geopend, komen elk weekend geen vier, maar vijftig auto’s langs mijn kunuku. Ik zie ook dat buren hun kunuku opknappen. De omgeving is veiliger geworden.”
Ondernemer Bara di Karta
“Het kweken en uitplanten van duizenden gezonde koralen helpt het beschadigde rif direct. Die kolonies daarna te zien uitgroeien zal een ongelooflijk lonende ervaring zijn voor de gepassioneerde mensen die in dit project geloofden.”
Francesca Virdis, Coördinator van het Coral Restoration Foundation Bonaire (CRFB)
“Afvalwaterzuivering is nodig omdat het eiland verandert. De bevolking groeit en er zijn veel ontwikkelingen langs de kust. Het is een goede investering.”
Bruce Bowker, Duiksportondernemer

natuurbeleid-kl

Natuurbeleid

Het openbaar lichaam stelt in 2017 een Natuurplan Bonaire op. Dit natuurplan vormt de feitelijke basis voor het natuurbeheer op ons eiland. Het is een lokaal uitvoeringsprogramma op basis van het Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland dat in 2013 door de rijksoverheid voor Bonaire, St. Eustatius en Saba is vastgesteld. De beide plannen bieden een kader voor een gedegen beheer en duurzaam gebruik van de natuur. Ze hebben tot doel de natuur duurzaam te benutten opdat de ecologische systemen en ecosysteemdiensten in stand worden gehouden.

milieubeleid-kl

Milieubeleid

Het concept Milieuprogramma Bonaire 2012 – 2016 is in 2012 opgesteld om te voldoen aan artikel 1.5.1 van de Wet VROM BES. De wet schrijft voor dat het openbaar lichaam jaarlijks een milieuprogramma vaststelt. De eilandsraad heeft het concept Milieuprogramma Bonaire echter niet kunnen vaststellen omdat het Milieubeleidsplan Caribisch Nederland ontbreekt.

Meer natuurbeleid
Meer milieubeleid

Waar wordt er gewerkt aan een betere leefomgeving?

Hoe kan jij meedoen om het eiland schoon te houden?

Geef je op!

Jongeren kunnen bij Mangazina di Rei meedoen aan het POP-project ‘Kunuku lifestyle’!

Geef je op!
Wat kan jij doen?

Plant vruchtdragende inheemse bomen in de tuin!

Wat kan jij doen?
Geef je op!

Word vrijwilliger en volg de Coral Restoration Diver training

Geef je op!

Lever uw oude medicijnen in bij de apotheek of een afvalbrengpunt!

Het laatste nieuws van het eiland

  • Echo begint herbebossingsgebied bij Morotin

Echo begint herbebossingsgebied bij Morotin

maart 1st, 2018|0 Comments

Kralendijk -  In opdracht van het openbaar lichaam Bonaire zal de stichting Echo binnenkort beginnen met de herbebossing van een gebied bij Morotin. Het gaat om een gebied tegenover het terrein van de afvaldump bij Rincon. Deze locatie is een van de tien gebieden waar opnieuw bos wordt aangeplant. Elk gebied wordt omheind om geiten, ezels en varkens buiten te houden. De gebieden zijn elk ongeveer één hectare groot dus [...]

  • Goede start voor 800 nieuwe bomen

Goede start voor 800 nieuwe bomen

januari 9th, 2018|0 Comments

Goede start voor 800 nieuwe bomen Kralendijk, 7 december 2017. Afgelopen weekend vond de vijfde boomplantdag van de stichting Echo plaats. Op deze dag werden 800 bomen geplant in het nationale park. Vijftien vrijwilligers staken een handje uit tijdens deze boomplantdag. Omdat het die dag regende, hadden de bomen een goed begin. Voor de rest van dit regenseizoen zijn meer boomplantdagen gepland. Echo plant inheemse bomen om bij te dragen [...]

  • Echo verkoopt inheemse planten

Echo verkoopt inheemse planten

december 20th, 2017|0 Comments

Echo verkoopt inheemse planten Bent u geïnteresseerd in planten? Wilt u bomen planten? Of wilt u meer weten over het herbebossingsproject van de stichting Echo? Kom dan op bezoek bij de grote opening van onze boomkwekerij op vrijdag 22 december van 10:00 – 12:00 uur bij Dos Pos. Echo trakteert u op een hapje en een drankje. De stichting Echo organiseert een grootse opening van hun eigen boomkwekerij speciaal voor [...]

  • Echo zoekt hulp bij boomaanplant

Echo zoekt hulp bij boomaanplant

november 29th, 2017|0 Comments

Echo zoekt hulp bij boomaanplant Kralendijk, 29 november 2017. Op zaterdagochtend 2 december organiseert Echo opnieuw een boomplant evenement. Het plan is om ongeveer 700 bomen van veertig verschillende inheemse soorten te planten. De aanplant gebeurt dit keer in het Washington-Slagbaai National Park. Vrijwilligers kunnen om acht uur bij de toegangspoort van het park verzamelen. Echo zorgt voor vervoer naar  het terrein waar de bomen in de grond worden gezet. [...]

Ondertussen op Facebook