Yearly Archives: 2016

/2016

Ecologisch herstel

Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied Het verhogen van de biodiversiteit en toegankelijkheid van het Lac gebied en het zuidelijk kustgebied. Waarom? Lac is een baai die deel uitmaakt van ons beschermde onderwaterpark. Het vervult een belangrijke rol als kraamkamer en foerageergebied voor verschillende vissoorten, zeeschildpadden en [...]

Ecologisch herstel2019-04-09T08:20:47+01:00

Koraal restauratie project

Koraal restauratie project Herstel van hertshoornkoraal en elandgeweikoraal in de ondiepe wateren rondom Bonaire. Waarom? Hertshoornkoraal en eilandgeweikoraal waren vroeger overvloedig aanwezig in de Caribische Zee. Ze vormden een vrijwel onafgebroken strook langs de kust in het ondiepe deel van het rif. Maar sinds de jaren tachtig zijn [...]

Koraal restauratie project2019-06-04T14:42:45+01:00

Herbebossing

Herbebossing Herstel van het droge bos waardoor de natuur en de inwoners van het eiland beter kunnen profiteren van dit leefgebied. Doordat de ecosystemen weer in evenwicht komen, zijn de bossen beter bestand tegen klimaatverandering zodat ook in de toekomst een gezond bos kan blijven voortbestaan. Waarom? [...]

Herbebossing2019-04-09T08:20:49+01:00

Werelderfgoed nominatie van het Bonaire National Marine Park

Werelderfgoed nominatie van het Bonaire National Marine Park Zeker stellen dat het nominatiedossier ruimschoots voldoet aan de eisen die door het koninkrijk en het werelderfgoed comité worden gesteld. Waarom? De status van Werelderfgoed door de UNESCO betekent een internationaal erkende onderscheiding ten opzichte van alle andere [...]

Werelderfgoed nominatie van het Bonaire National Marine Park2019-04-09T08:20:49+01:00

Beheren populatie wilde varkens

Beheren populatie wilde varkens De populatie wilde varkens op een beheersbaar niveau brengen. Dit resulteert in herstel van leefgebieden waardoor deze beter in staat zijn om dienst te doen aan de bevolking en de natuur. Verbeterde omstandigheden landbouw en toegenomen draagvlak voor het beheer van invasieve soorten. Waarom? [...]

Beheren populatie wilde varkens2019-04-09T08:20:49+01:00

Verbranden (bio)medisch en infectueus afval

Verbranden (bio)medisch en infectueus afval Het doel van dit project is risico’s voor de volksgezondheid en de leefomgeving te voorkomen door biomedisch, slachtafval en dierkadavers in te zamelen en te verbranden in een speciale verbrandingsinstallatie. Waarom? (Bio)medisch en infectueus afval komt op Bonaire hoofdzakelijk vrij in het ziekenhuis, [...]

Verbranden (bio)medisch en infectueus afval2019-04-09T08:20:50+01:00

Rioleringsproject

Uitbreiden van het rioleringsnetwerk Het rioleringsproject is het grootste infrastructurele project dat ooit is uitgevoerd op ons eiland. Het openbare riool bestaat uit een netwerk van in totaal 64 kilometer aan pijpleidingen. Vier vacuümstations en één pompstation zorgen ervoor dat het afvalwater blijft stromen. Er is nog eens 35 kilometer aan pijpleidingen in [...]

Rioleringsproject2019-04-09T08:20:51+01:00

Duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling

Duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling Om het platteland te nieuw leven in te blazen, ontwikkelen we duurzame landbouw en versterken we ondernemerschap en toeristische ontwikkeling. Waarom? Platteland Het platteland is verloederd, met illegale diabaasgroeves en afvaldumpplekken. Er vinden veel inbraken plaats op het platteland. Ook worden geiten [...]

Duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling2019-05-13T21:03:44+01:00

Lac visitekaartje van Bonaire

De omgeving van Lac ligt er weer netjes bij. In opdracht van het openbaar lichaam Bonaire heeft een aannemer in de afgelopen weken een grote schoonmaak uitgevoerd. Het oude toiletgebouw op Cai is weggehaald en dat geldt ook voor de betonresten op het zuidelijke puntje van Cai. Verder is rond Lac tussen de mangroven heel [...]

Lac visitekaartje van Bonaire2019-04-09T08:20:51+01:00

Hek bij Te Amo strand om zeeschildpadden te beschermen

Begin deze maand heeft Sea Turtle Conservation Bonaire, in samenwerking met het openbaar lichaam Bonaire en Wildconscience BV, het oude en vervallen hek op Te Amo strand vervangen. Het nieuwe hek voorkomt dat voertuigen schade toebrengen aan de nesten van zeeschildpadden, en ontmoedigt gedesoriënteerde schildpadden bovendien om de parkeerplaats en drukke weg langs het vliegveld [...]

Hek bij Te Amo strand om zeeschildpadden te beschermen2019-04-09T08:20:52+01:00