afvalscheiding

Het bestuurscollege heeft afvalverwerkingsbedrijf SELIBON (Servisio pa Limpiesa di Boneiru/Schoonmaakdienst Bonaire) onlangs laten weten dat het kan rekenen op hun steun inzake de implementatie van het Afvalbeheerplan 2013-2022 van het openbaar lichaam Bonaire.

In verband met deze implementatie en het feit dat het scheiden van afval een zaak is die heel Bonaire aangaat, organiseert SELIBON in samenwerking met de overheid van Bonaire wijkinformatieavonden in de diverse buurtcentra. De eerste wordt gehouden in Rincon op 28 juli 2016 om 19.00 uur in het buurtcentrum aldaar.

De invoering van het afvalbeheerplan betekent dat Bonaire aan een groot deel van de door Ministerie van Infrastructuur en Milieubeheer gestelde milieueisen zal kunnen voldoen.

Op dit moment zijn SELIBON, het openbaar lichaam en de Nederlandse overheid bezig met de integrale voorbereiding van een aantal projecten op financieel, civiel, technisch en communicatief gebied. Communicatie zal een centrale rol krijgen binnen alle projecten. Volgens Rudsel Leito, de directeur van SELIBON, is goede communicatie de enige manier om draagvlak voor de plannen te creëren binnen de Bonairiaanse gemeenschap.

De eerste fase is eind februari 2016 gestart met het neerzetten van een nieuw gebouw bij Lagun (Kuskus) om afval te scheiden en een verbrandingsoven om ook biomedische afvalproducten te kunnen verwerken. De bouw verloopt tot nog toe voorspoedig en als alles goed blijft gaan, kan deze eerste fase in het eerste kwartaal van 2017 worden afgerond.

Daarnaast en eveneens onderdeel van de eerste fase, is SELIBON bezig met een oplossing voor het scheiden van afval in Rincon. SELIBON haalt wekelijks het huishoudelijk afval op in Rincon en brengt dit afval naar Lagun (Kuskus). De rest van het afval wordt over het algemeen bij Morotin gestort. Maar nadat het bedrijf diverse klachten binnenkreeg over de verwerking van het afval aldaar, is besloten om ook bij Morotin te zoeken naar mogelijkheden om het afval te scheiden en te verwerken, legt de directeur van SELIBON uit.

De oplossing voor het scheiden van afval bij Morotin bestaat onder meer uit de aanleg van een afvaloverslagstation waardoor het afval al gescheiden dan wel gesorteerd binnenkomt. Hier kan men dan onder andere tuinafval, oud ijzer, koelkasten, ander witgoed en huishoudelijke artikelen, bouwmaterialen, glas en plastic kwijt. Dit geldt overigens niet voor overleden dieren. Daar heeft SELIBON een aparte ophaaldienst voor.

Het afvalverwerkingsbedrijf zal iedere dag het vuilnis bij het milieuplein van Morotin ophalen en voor verwerking naar Kuskus brengen. Op die manier zorgt het afvalverwerkingsbedrijf dat Bonaire zich aan het beleidsplan en de milieuwet- en regelgeving houdt. “Als het eiland de traditionele manier van afvalverwerking niet verandert, zal dat de grootst mogelijke problemen veroorzaken voor de leefomgeving, de natuur en dus het Bonaire waar we zo van houden”, pleit Dhr. Leito.

In één of meerdere wijken van Bonaire begint SELIBON in 2017 met een proefproject. De bedoeling van deze proef is om aan huis al een betere scheiding van afval te bewerkstelligen. Samen met de lokale overheid zal afvalverwerkingsbedrijf SELIBON dan ook wijkinformatieavonden organiseren. Zo krijgt de hele gemeenschap de kans om mee te denken en te praten over hoe het eiland nog beter kan omgaan met zijn afval. De inwoners van Rincon kunnen hiervoor zoals eerder aangegeven al op 28 juli a.s. vanaf 19.00 uur in het buurtcentrum van Rincon terecht.