Tankwagen WEB

Op 1 augustus jl. is de 1000ste partij afvalwater verwerkt in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. WEB Bonaire heeft hiermee een productie bereikt van ruim 276.050 m³ gezuiverd afvalwater sinds de start begin 2015. Dit irrigatiewater wordt dagelijks gedistribueerd.

Veilig irrigatiewater
Het irrigatiewater wordt op werkdagen en op zaterdagochtend per truck geleverd aan 16 boeren. Zij hebben nu in totaal 20.900 m³ ontvangen. De kwaliteit van het irrigatiewater voldoet aan de normen die zijn vastgelegd door het openbaar lichaam Bonaire. De kwaliteit is zelfs hoger dan de eisen die Nederland stelt aan gezuiverd afvalwater dat daar wordt geloosd op oppervlaktewater. Bonaire beschikt hiermee over veilig en kwalitatief goed irrigatiewater voor land- en tuinbouw en groenvoorzieningen.

Hogere productie
De zuivering van afvalwater in de rioolwaterzuiveringsinstallatie is begin 2015 van start gegaan. Op 17 augustus 2015 werd na ruim vijf maanden de 300ste partij gezuiverd. Nu is een jaar later de 1000ste partij bereikt. De verhoging met 700 partijen binnen een jaar was mogelijk door grote inzet van medewerkers van de business unit Waste Water van WEB, en door de goede kwaliteit van het irrigatiewater. De kwaliteit is de doorslaggevende factor in de productie.

Uitbreiding
Momenteel werken het openbaar lichaam Bonaire en WEB aan de voorbereidingen van de 10e EDF (European Development Fund) van het rioleringsproject, waarin delen van Hato en Belnem worden aangesloten. Hiermee zal de hoeveelheid te zuiveren afvalwater toenemen en zal meer irrigatiewater beschikbaar komen.