Duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling

Om het platteland te nieuw leven in te blazen, ontwikkelen we duurzame landbouw en versterken we ondernemerschap en toeristische ontwikkeling.

Waarom?

Platteland

Het platteland is verloederd, met illegale diabaasgroeves en afvaldumpplekken. Er vinden veel inbraken plaats op het platteland. Ook worden geiten gestolen.
De boeren trekken teleurgesteld weg, waardoor de sociale samenhang op het platteland verdwijnt en de landbouwproductie afneemt.

Plattelandsontwikkeling

De huidige vorm van landbouw bedrijven is niet duurzaam; de meeste geiten lopen vrij rond buiten de boerderijen. Overbegrazing door loslopende geiten zorgt voor verarming van het landschap en de natuur. Het plattelandsontwikkelingsprogramma POP Bonaire bestaat uit tientallen projecten.

Ontdek Tras Di Montaña

Duurzame landbouw

Duurzame landbouw

Superfood voor supergeiten

POP Bonaire heeft over een periode van drie jaar een zoektocht ondernomen naar het verbouwen van hoogwaardig veevoer voor de geiten. Zo zijn acht verschillende grassoorten getest op een proefveld van de voormalige dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Hierbij werd gezuiverd afvalwater als irrigatiewater gebruikt. Sommige grassen, zoals olifantsgras, groeien heel goed. Maar het is niet geschikt om hooi van te maken, waardoor het niet goed kan worden bewaard en vervoerd.

Het blijkt dat het gras Mulato II (Brachiaria spp.) het meest geschikt is. Dit is een sterk tropisch gras uit Colombia met een hoge voedingswaarde. Het groeit goed met irrigatie en is goed te drogen. Met een machine kunnen er pakjes hooi van gemaakt worden. Dit onderzoek heeft laten zien dat het mogelijk is om op Bonaire hooi te produceren van hoge kwaliteit.

Op Bonaire is het gewoonte om geiten los te laten lopen in het landelijk gebied en in de natuur. De plantengroei heeft hieronder zwaar te lijden. De geitenvraat verergert bovendien het probleem van erosie; slijtage van de vruchtbare toplaag van de bodem. We willen daarom in de toekomst geiten gaan houden op een duurzame manier. Dat betekent dat boeren de geiten binnen een omheining moeten houden.

We kunnen daarnaast het geitenras verbeteren door andere geiten te gebruiken: boer goats. Dit ras levert meer en beter vlees als het kwalitatief goed veevoer te eten krijgt. Duurzame geitenhouderij biedt kansen voor een kwalitatief hoogwaardig exportproduct van Bonaire. 

Op de foto’s: het mulato gras in het veld; de opgestapelde hooibalen; het personeel van Job Program Tuinbouw die het gras hebben verbouwd samen met de jobcoach en de projectleider Integrale Wijk Aanpak; de boer goat.

Klimaat & Natuur Impact

POP Bonaire zoekt een oplossing voor het probleem van de loslopende geiten. Beschikbaarheid van veevoer is doorslaggevend. Met gezuiverd water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie verbouwen we veevoer. Op de kunuku’s (landelijk gebied) verbouwen we doornloze cactussen en voederbomen als veevoer. Als proef is met acht boeren afgesproken dat ze hun geiten binnen de hekken houden. We geven workshops om de kwaliteit van de geitenhouderij te verbeteren. Deze activiteiten zijn de basis voor een groot project dat vanaf 2018 gaat starten om de gehele geitenhouderij te verduurzamen. Verduurzaming van de geitenhouderij heeft een grote invloed op het versterken van de natuur en het vergroten van de biodiversiteit.

Sociale Impact

POP Bonaire maakt zich samen met de boeren hard voor de aanpak van diefstal in het landelijk gebied. De overheid, politie en openbaar ministerie zijn zich nu bewust van de ernst van het probleem. Men heeft aangetoond het serieus te nemen.

Door het uitzetten van toeristische routes is het landelijk gebied toegankelijk gemaakt voor bezoekers en lokale bewoners. Meer mensen in de gebieden betekent meer veiligheid.

Bij de veevoerproductie worden werkloze jongeren opgeleid binnen het Job Program.

Economische Impact

Door de toegenomen veiligheid komen de investeringen in het landelijk gebied weer op gang. We stimuleren de ontwikkeling van toerisme op het platteland. Ondernemers in toerisme en landbouw krijgen steun. Productie van eigen voedsel door professionele telers en door burgers bevordert de zelfvoorziening.

Wat kan jij doen?

Wanneer je een onderneming op het platteland wil opzetten of verbeteren, kan POP Bonaire helpen bij het opzetten van een bedrijfsplan. Mogelijk is er financiële ondersteuning vanuit het Ondernemersfonds te krijgen.

Doe mee!
Jongeren kunnen bij Mangazina di Rei meedoen aan het POP-project ‘Kunuku lifestyle’!
Doe mee!
“Sinds de autoroute Bara di Karta is geopend, komen elk weekend geen vier, maar vijftig auto’s langs mijn kunuku. Ik zie ook dat buren hun kunuku opknappen. De omgeving is veiliger geworden.”
Ondernemer Bara di Karta
“Ontzettend leuke route om te rijden. Je bent echt wel even onderweg en je ziet weer eens heel andere mooie landschappen van Bonaire.”
Recreant uit Bonaire
0
Landelijk gebied
0
Boeren
0
x 1000 geiten
0
autoroutes
0
Fietsroutes
0
Wandelroutes