Monthly Archives: september 2016

//september

Verbranden (bio)medisch en infectueus afval

Verbranden (bio)medisch en infectueus afval Het doel van dit project is risico’s voor de volksgezondheid en de leefomgeving te voorkomen door biomedisch, slachtafval en dierkadavers in te zamelen en te verbranden in een speciale verbrandingsinstallatie. Waarom? (Bio)medisch en infectueus afval komt op Bonaire hoofdzakelijk vrij in het ziekenhuis, [...]

Verbranden (bio)medisch en infectueus afval2019-04-09T08:20:50+01:00

Rioleringsproject

Uitbreiden van het rioleringsnetwerk Het rioleringsproject is het grootste infrastructurele project dat ooit is uitgevoerd op ons eiland. Het openbare riool bestaat uit een netwerk van in totaal 64 kilometer aan pijpleidingen. Vier vacuümstations en één pompstation zorgen ervoor dat het afvalwater blijft stromen. Er is nog eens 35 kilometer aan pijpleidingen in [...]

Rioleringsproject2019-04-09T08:20:51+01:00