Uitbreiden van het rioleringsnetwerk

Het rioleringsproject is het grootste infrastructurele project dat ooit is uitgevoerd op ons eiland. Het openbare riool bestaat uit een netwerk van in totaal 64 kilometer aan pijpleidingen. Vier vacuümstations en één pompstation zorgen ervoor dat het afvalwater blijft stromen. Er is nog eens 35 kilometer aan pijpleidingen in de grond gestopt om 990 woningen en 75 hotels aan te sluiten op het rioleringsnetwerk. De twee afvalwaterzuiveringsinstallaties kunnen meer dan 1.200 kubieke meter of 1.200.000 liter afvalwater per dag verwerken. Met een irrigatiewaterleiding van twaalf kilometer kan gezuiverd afvalwater worden teruggebracht naar de hotels aan de kust voor bevloeiing van de hoteltuinen.

Waarom?

Uit onderzoek blijkt dat er nu veel meer voedingsstoffen in het zeewater zitten dan enkele tientallen jaren geleden. Die voedingsstoffen zijn afkomstig van afvalwater dat we door het toilet en de gootsteen spoelen. Want beerputten lekken en septic tanks zijn helaas niet altijd waterdicht. Het afvalwater komt via de bodem en het grondwater in zee terecht. Dit is slecht voor onze koraalriffen, voor onze eigen gezondheid en voor onze economie.

Klimaat & Natuur Impact

Gezonde koraalriffen hebben een voedselarme omgeving nodig. Algen, die de koralen kunnen overwoekeren en verstikken, groeien juist goed als er veel voedingsstoffen in het zeewater zitten. De koraalbedekking van onze riffen is de laatste tientallen jaren sterk gedaald. Daardoor neemt ook de hoeveelheid vis af. Als we zo doorgaan, stort het ecosysteem in elkaar.

De koralen staan ook door andere oorzaken onder druk. Klimaatverandering is een voorbeeld. Door een hogere temperatuur van het zeewater ontstaat “coral bleaching”. Als dat lang genoeg duurt, kunnen aangetaste koralen afsterven.
Oceanen nemen steeds meer koolstofdioxide (CO2) op dat door menselijke activiteiten in de lucht wordt gebracht. In het zeewater wordt koolstofdioxide omgezet in koolzuur. Hierdoor verzuren de oceanen. Zuurder zeewater heeft een negatieve invloed op koralen die voor een groot deel uit kalk bestaan.

Door de invloed van regen en wind op de bodem (erosie) kunnen kleine aardedeeltjes (sediment) in het zeewater terecht komen. Dit maakt het water troebel en zorgt ook voor de aanvoer van voedingsstoffen. Dit gebeurt vooral in bebouwde gebieden. Maar koralen hebben juist zonlicht nodig om te groeien en houden van een voedselarme omgeving.

Door al deze invloeden hebben koralen het zwaar en daardoor worden ze ook gemakkelijker ziek. Aan klimaatverandering en koraalziekten kunnen we niet zo veel doen. Maar we kunnen op ons eiland wel ons afvalwater zuiveren en ervoor zorgen dat erosie en sedimentatie afneemt.

Sociale Impact

Afvalwater is niet alleen schadelijk voor de gezondheid van onze koraalriffen, maar ook voor onze eigen gezondheid. Het kan ziekten veroorzaken. We weten dat het grondwater langs de kuststrook is vervuild met voedingsstoffen en bacteriën. Maar ook in zee neemt de groei van schadelijke bacteriën toe. Dat kan een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Financiering
Daarom behandelen we ons afvalwater in afvalwaterzuiveringsinstallaties. De zuiveringsinstallatie en het rioolstelsel zijn betaald door de Europese Unie. De meer dan duizend aansluitingen van woningen en bedrijven op het riool heeft Nederland betaald. Maar het blijft een Bonairiaans project. Het openbaar lichaam Bonaire is de begunstigde en ook de verantwoordelijke.

Het rioleringsproject is dus een cadeau met een totale waarde van ruim $ 40 miljoen dollar. Maar ook al krijg je een auto cadeau, de verzekering en de benzine moet je toch zelf betalen. Zo is het ook met de riolering. De kosten van het zuiveren van het afvalwater en het onderhoud aan de installaties moeten we voor een deel zelf betalen. Het verdelen van de kosten over de hele gemeenschap ligt dan voor de hand, omdat we met z’n allen ook profiteren van de economische voordelen van schoon water en een schoon eiland.

Verplicht aansluiten
Alle huishoudens en bedrijven in het rioleringsgebied zijn wettelijk verplicht om aan te sluiten. Het rioleringsgebied ligt langs de kuststrook vanaf Hato langs Playa Pabou en Playa Pariba tot de omgeving van de luchthaven en van Belnem tot Punt Vierkant.

Grijs water

Zwart water, dat is water uit het toilet, moet in het rioleringsgebied verplicht worden geloosd op de riolering. Grijs water, dat is huishoudelijk afvalwater uit de douche, de wastafels, de keuken en de wasmachine, kunt u gebruiken om de planten in de tuin water te geven. Dit geldt echter niet voor hotels, appartementencomplexen en andere bedrijven. Die moeten ook het grijze water lozen op het riool.

Hergebruik gezuiverd water
Het rioleringsproject levert gezuiverd afvalwater dat we hergebruiken in hoteltuinen en voor land- en tuinbouw. Toeristen kunnen zo genieten van tropische planten en bloemen. En boeren en tuinders hebben altijd de beschikking over irrigatiewater, ook in het droge seizoen.

Voor irrigatiewater en het gebruik ervan gelden strikte regels. Zo stelt de overheid strenge kwaliteitseisen aan het gezuiverde afvalwater en gelden ook strakke regels voor het gebruik van irrigatiewater. Verder zijn er bepalingen voor het gebruik van irrigatiewater voor het kweken van groenten en fruit en voor het irrigeren van groenvoorzieningen. Particulieren komen niet in aanmerking voor levering van irrigatiewater. Bekijk de folder irrigatiewater hier.

Economische Impact

Gemiddeld ontvangen we meer dan tienduizend verblijfstoeristen per maand op ons eiland. Allemaal samen geven ze jaarlijks meer dan 160 miljoen dollar uit aan overnachtingen, eten en drinken. Maar ze besteden ook veel geld aan watersporten zoals duiken, snorkelen, windsurfen en kitesurfen. Een onderwaterpark met vervuild zeewater en zonder koralen of vis is natuurlijk niet aantrekkelijk.

Als er minder verblijfstoeristen komen of als ze helemaal zouden wegblijven, voelen we dat in onze portemonnee. Naar schatting is tachtig procent van de banen op ons eiland direct of indirect gekoppeld aan het toerisme. Onze economie steunt op toerisme en ons toerisme is afhankelijk van de natuur. Daarmee is de natuur, vooral ons onderwaterpark, onze grootste inkomstenbron.

Wat kan jij doen?

Bepaalde stoffen en producten mag u niet door de gootsteen of het toilet spoelen. Het maakt geen verschil of uw woning wel of niet op de riolering is aangesloten. Want het afvalwater uit beerputten en septic tanks wordt net zoals het afvalwater uit het riool gezuiverd in een zuiveringsinstallatie. Dat gebeurt door bacteriën die de vervuiling opeten. Sommige stoffen kunnen die bacteriën doden en daarom mogen die stoffen niet in het afvalwater terecht komen. Andere stoffen en materialen kunnen verstoppingen veroorzaken. En denk erom: het verhelpen van verstoppingen in de rioolleiding op uw terrein komt voor uw eigen rekening!

Stoffen en producten die u niet door het toilet of de gootsteen mag spoelen zijn:
• Oliën en vetten
• Chemische stoffen en medicijnen
• Lijm- en verfresten
• Verband, textiel en kunststoffen

Bekijk folder
Bekijk de folder ‘Let op wat u doorspoelt’.

Bekijk folder
“Afvalwaterzuivering is nodig omdat het eiland verandert. De bevolking groeit en er zijn veel ontwikkelingen langs de kust. Het is een goede investering”.
Bruce Bowker, Duiksportondernemer
“Het rioleringsproject kan een verandering teweeg brengen. Alle mensen op dit eiland moeten zich bewust worden van de onschatbare waarde van de natuur en onze leefomgeving.”
Lola, Eigenaresse restaurant Capriccio
“Anno 2015 kun je het huishoudelijk afvalwater niet zomaar de grond in laten lopen”.
Abraham Charles, Inwoner Belnem
0km
rioolleidingen
0km
aansluitleidingen
0
aangesloten hotels
0
aangesloten woningen
0
afvalwaterzuiveringsinstallaties
0l
afvalwater per dag