Verbranden (bio)medisch en infectueus afval

Het doel van dit project is risico’s voor de volksgezondheid en de leefomgeving te voorkomen door biomedisch, slachtafval en dierkadavers in te zamelen en te verbranden in een speciale verbrandingsinstallatie.

Waarom?

(Bio)medisch en infectueus afval komt op Bonaire hoofdzakelijk vrij in het ziekenhuis, andere zorginstellingen, laboratoria, huis- en tandartspraktijken en dierenartspraktijken. Het gaat daarbij met name om afval dat vrijkomt bij de diagnose, behandeling of preventie van ziektes van mens of dier en bij verloskundige zorg.

Een andere afvalstroom die bijzondere aandacht verdient is het afval van het slachthuis en van instellingen waar dierenkadavers vrijkomen.

Momenteel bestaan op Bonaire geen voorzieningen om het (bio)medisch en infectueus afval op een veilige en milieuhygiënische manier in te zamelen, te transporteren, op te slaan en te verwerken. Dit brengt risico’s voor de volksgezondheid en de leefomgeving met zich mee.

Klimaat & Natuur Impact

Al ons afval belandt uiteindelijk op de landfill Lagun. Maar daarmee is het nog niet verdwenen. Regenwater kan de werkzame stoffen in weggegooide medicijnen oplossen. Zo komt het in onze leefomgeving. In de bodem of in het grondwater. En van daaruit verspreidt het zich verder.

Voor medicijnen die we doorspoelen geldt hetzelfde. Ook die verdwijnen niet zomaar. Zelfs niet als we het afvalwater behandelen in een zuiveringsinstallatie.

De beste oplossing is om oude medicijnen bij hoge temperatuur te verbranden. Houd oude medicijnen daarom apart en geef ze af bij de apotheek of een afvalbrengpunt.

Sociale Impact

Ziekenhuisafval, medisch afval en afvalstromen zoals slachtafval en kadavers van dieren zijn gevaarlijke afvalstoffen die vragen om een speciale verwerking in verband met eventueel besmettingsgevaar of vanwege verwerkingstechnische problemen.
Daarnaast zijn er redenen die te maken hebben met normen en waarden om het bijzondere ziekenhuisafval niet tegelijkertijd met ander afval te storten op de afvalstortplaats. Het betreft immers vaak besmettelijk afval, maar ook anti-kanker medicijnen en delen van het menselijk lichaam.

Economische Impact

De verwerking door verbranding leidt niet tot een directe lastenverzwaring voor de overheid en de inwoners van Bonaire. De kosten van de bedrijfsvoering worden gedekt door inkomsten uit de verwerkingstarieven. De investeringskosten worden gedekt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wat kan jij doen?

Gooi geneesmiddelen die u niet meer gebruikt niet zomaar weg. Als u oude medicijnen bij het afval gooit of doorspoelt, kan dat schadelijke gevolgen hebben voor onze leefomgeving. Houd het daarom apart en lever het in bij de apotheek. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen.

  • Medicijnen kunnen er heel verschillend uitzien, bijvoorbeeld pillen, poeder, vloeistof en zalf. Maar allemaal bevatten ze werkzame stoffen. Sommige van die stoffen kunnen schadelijk zijn voor gezonde mensen. Omdat pillen veel op snoepjes lijken, bestaat een extra risico voor kleine kinderen.
  • Al ons afval belandt uiteindelijk op de landfill Lagun. Maar daarmee is het nog niet verdwenen. Regenwater kan de werkzame stoffen in weggegooide medicijnen oplossen. Zo komt het in onze leefomgeving. In de bodem of in het grondwater. En van daaruit verspreidt het zich verder.

Voor medicijnen die we doorspoelen geldt hetzelfde. Ook die verdwijnen niet zomaar. Zelfs niet als we het afvalwater behandelen in een zuiveringsinstallatie. Daarom is het beter oude medicijnen apart te houden en in te leveren bij de apotheek of een afvalbrengpunt. De ingeleverde medicijnen worden uiteindelijk in een verbrandingsinstallatie milieuveilig verbrand. Dat is beter voor onze gezondheid en de gezondheid van onze leefomgeving.

Bel dan met Selibon: 717 8159.
Is uw huisdier overleden? Selibon heeft een aparte ophaaldienst voor kadavers.

Bel dan met Selibon: 717 8159.
Lever uw oude medicijnen in bij de apotheek of een afvalbrengpunt!
0%
van de bevolking gebruikt medicijnen
0kg
(Bio)medisch en infectueus afval per jaar
0°C
Maximale bedrijfstemperatuur verbrandingsoven