Manehá poblashon di porkonan salbahe

Trese populashon di porko silvestre na un nivel manehabel. Esaki ta resultá den rekuperashon di áreanan di biba ku konsekuensia ku nan ta kapas di sirbi komunidat i naturalesa mihó. Metanan sekundario ta mihó sirkunstansianan pa agrikultura i mas aporte pa maneho di espesienan ku no ta pertenesé aki.

Pakiko?

E último dies añanan porkonan salbahe a bira un plaga na Boneiru. Nan ta komedó di tur kos, ku ta kome tantu kuminda vegetal komo prosedente di animal. Porkonan salbahe ta kousa daño serio na naturalesa komo nan ta kome simia, rais, planchi i palunan yòn i hasi daño na e suela. Tambe nan ta komo webu i yu di paranan ku ta brui riba suela, lagadishi i as. Porkonan salbahe por kousa daño konsiderabel na kurá i otro propiedatnan. Den hardin i kunuku nan ta kome i trapa matanan di adorno i plantashonnan di agrikultura. E daño ekonómiko por ta konsiderabel.

Porko por reprodusí rápido; un porko muhé por wèrp sigur ocho yu di porko pa aña. Ademas porko salbahe no tin enemigu den naturalesa riba nos isla. Intervenshon tempran ta pèrkurá pa grandura di e poblashon i e problemanan koherente no sali for di man.

E proyekto ta kontribuí na konsientisashon tokante e konsekuensianan ekológiko i ekonómiko di komedónan no nativo di mata na Boneiru, manera kabritu i buriku.

Impakto riba klima i naturalesa

Redukshon di e kantidat di porko salbahe ta kontribuí na restablesimentu di mondi seku i naturalesa den e habitatnan akí. Vegetashon por rekuperá mihó. E proyekto ta ligá ku proyektonan ku tin reforestashon i maneho di e poblashon di kabritu komo meta.

Impakto sosial

Habitantenan di e isla ku mira porkonan salbahe por raportá esaki na Echo Bonaire. Esaki ta alsa noshon kon dañino kabritu-, buriku- i porkonan ku ta kana liber ta pa e naturalesa vulnerabel. E noshon akí ta nesesario tambe pa logra un mihó maneho di kabritunan ku tin doño.

Impakto ekonómiko

Den di e proyekto tin plannan pa buska kooperashon ku matadero pa benta di karni di porko. Un otro idea ta pa pone e karni na disposishon di bankonan di kuminda. Ademas tin plan pa laga un hende di fishi lokal traha hoya ku e djentenan di porko. A haña un komersiante lokal dispuesto pa bende tipo di artíkulonan asina.

Tambe ta pensa riba organisamentu di un evento ‘Malicious and delicious’ kaminda por saboriá platonan di espesienan di animal no nativo ku ta kousa daño – manera porko, kabritu i lionfish. Loke e eventonan akí generá ta bai na benefisio di e proyekto i organisashonnan di bario.

Kiko abo por hasi?

Lo tene presentashonnan pa gruponan den komunidat tokante porkonan salbahe i e daño ku nan ta kousa. Aki lo usa ‘case studies’ di otro islanan komo ehèmpel i pa duna splikashon tokante vulnerabilidat di sistemanan ekológiko riba un isla. For di e estudionan aki ta sali na kla tambe kon programanan di maneho di espesienan invasor por kondusí na resultadonan positivo. Ademas e proyekto ta bai kompañá ku un kampaña di informashon intensivo.

Lo tuma kontakto ku kunukeronan ku ta kria porkonan mansu, pa diskutí ku nan e problema di porkonan salbahe i e importansia pa prevení huida.

Bo a mira porko salbahe? Notifiká esei mesora na e number di alarma 786-7447 (786-PIGS) òf na info@echobonaire.org
“Na Posada nos ta kria porko. Nan ta será si den un kurá. Pero den Rincon tin muchu porko salbahe ta kana rònt. Komo habitante di Rincon ami no ta e úniko ku ta mira ku e proyekto di porko di Echo Bonaire ta nesesario pa trankilidat den Rincon i naturalesa den besindario!”
Julianka Clarenda, doño di Posada Para Mira