Herbebossing

Herstel van het droge bos waardoor de natuur en de inwoners van het eiland beter kunnen profiteren van dit leefgebied. Doordat de ecosystemen weer in evenwicht komen, zijn de bossen beter bestand tegen klimaatverandering zodat ook in de toekomst een gezond bos kan blijven voortbestaan.

Waarom?

In de afgelopen paar eeuwen is de natuur van Bonaire enorm veranderd. De gevolgen van grootschalige houtkap zijn nog verergerd door het grazen van de vrij rondlopende geiten, varkens en ezels. Hierdoor konden bomen en planten zich niet meer herstellen. Ook heeft de mens veel uitheemse planten en bomen naar het eiland gebracht die de oorspronkelijke begroeiing kunnen verdringen.

Momenteel overheersen drie tot vijf boomsoorten in de natuur van het eiland. Van sommige inheemse bomen resteren alleen nog enkele volwassen grote bomen. Verschillende andere boomsoorten zijn bijna uitgestorven. Het vermogen van de bossen om diensten aan de mens en de natuur te leveren is drastisch aangetast.

Klimaat & Natuur Impact

De aantasting van de droge bossen heeft grote gevolgen. Men denkt bijvoorbeeld dat de inheemse papegaaien (geelvleugelamazones of lora’s) om die reden naar de woonwijken trekken om daar hun voedsel te zoeken. Dit veroorzaakt conflicten met de fruittelers.
Als er minder grote bomen zijn, kan de bodem minder neerslag vasthouden. Dat leidt weer tot geleidelijke verdroging van het ecosysteem en minder productiviteit. Ook neemt de vruchtbaarheid van de bodem af. Oppervlakkige afvoer van regenwater veroorzaakt erosie en het verlies van voedingsstoffen uit de bodem. Het regenwater sleurt bodemdeeltjes mee en veroorzaakt zo sedimentatie en toevoer van schadelijke voedingsstoffen op de koraalriffen.

De droge bossen van Bonaire zijn het leefgebied van bedreigde planten en vogels, waaronder twee soorten wayaká bomen (pokhout) en de lora’s. Ook andere soorten, die alleen op ons eiland voorkomen, vinden hier hun onderdak. Herbebossing helpt dus bij het in stand houden van deze soorten. Ook leveren we zo een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit op wereldschaal. Nederland voldoet zo aan zijn verplichtingen op basis van het Biodiversiteitsverdrag. Daarnaast brengt de herbebossing positieve veranderingen voor het welzijn van de mens, zoals meer mogelijkheden voor recreatie, verbeterde micro-klimaten en toename van de veerkracht ten opzichte van klimaatverandering.

Sociale Impact

In het kader van het project zal de stichting Echo verschillende inwoners van Bonaire opleiden tot opzichter van de boomkwekerij. Ze krijgen ook trainingen in ecologisch beheer. Deze personen worden ambassadeurs voor natuurbehoud op het eiland, wat van groot belang is voor een duurzaam herstel van de natuurgebieden op lange termijn. Verder betrekken we lokale ondernemers betrekken bij het opkweken van bomen. Deze ondernemers, en andere geïnteresseerden, kunnen tijdens workshops leren hoe ze zeldzame planten van het eiland kunnen vermeerderen.

Het betrekken van de bevolking bij het project is een cruciaal onderdeel van de langetermijnstrategie voor herbebossing. Daarom breiden we de samenwerking met lokale partners uit en haken we in op het jaarlijkse boomplant festival. Samen met Mangazina de Rei bouwen we voort op hun ervaring op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. De natuur draagt bij aan ons welzijn. Door mogelijkheden te bieden voor recreatie en het genieten van de natuur zal de gemeenschap zelf het belang van natuurbehoud ervaren.

Economische Impact

Door de natuurgebieden die worden hersteld toegankelijk te maken, stellen we lokale ondernemers in staat om te profiteren van de herbebossing. Opzichters worden opgeleid om rondleidingen naar het voorbeeld van, en hopelijk in samenwerking met, het Caribisch Birding Trail aan te bieden. Tours en de daarmee samenhangende verkoop van goederen worden steeds belangrijker voor de moderne toeristische markt en zal een belangrijk onderdeel van de duurzame financiering van het project vormen.

Daarnaast zullen we de lokale gemeenschap, de toeristische sector, toeristen en Nederlandse burgers betrekken door middel van een boom adoptieprogramma dat we zullen ontwikkelen in samenwerking met het Dutch Caribbean Nature Alliance. Het adoptieprogramma zal het bereik van het project vergroten en het project in staat stellen om inkomsten te genereren die bijdragen aan herbebossing na afloop van dit project.

Wat kan jij doen?

Iedereen kan de natuur op Bonaire een handje helpen door de natuurlijke vegetatie zoveel mogelijk te sparen en vruchtdragende inheemse bomen in de tuin te planten. Hieronder staat een lijst van bomen en struiken die hiervoor geschikt zijn, tips voor het planten en andere tips.

  • Plant vruchtdragende inheemse bomen in de tuin!
  • Hoe maak ik zelf compost? Lees het HIER.
  • Huis bouwen en/of tuin aanleggen? Lees eerst dit!
  • Maak een groot plantgat van minstens twee keer de breedte en diepte van de pot waarin de boom is opgekweekt.
  • Doe een flinke hoeveelheid compost of mest in het plantgat voordat je de boom plant (vul het gat daarmee tot ongeveer 15%).
  • Geef alvast een ruime hoeveelheid water.
  • Plant de boom en druk de grond goed aan zonder de wortels te beschadigen. Plaats eventueel een steunpaal.
  • Zorg ervoor dat geiten en ezels niet bij de boom kunnen komen.
  • Geef de boom in de eerste weken steeds genoeg water en geef daarna, zeker in de droge periode, af en toe water.
Een handvol boomsoorten

Hieronder volgt een lijst met geschikte inheemse bomen:

Papiaments Nederlands Engels Latijns
Jatu (Datu) Zuilcactus Candle cactus Stenocereus griseus

(Ritterocereus griseus Lemaireocereus griseus,)

Kadushi Boomcactus Candle cactus Cereus repandus

(Subpilocereus repandus)

 

Kalbas Kalebasboom Calabash Crescentia cujete
Kuida (Indju, Qui) Mesquiteboom Mesquite Prosopis juliflora
Manzaliña bobo Manzalienja bobo Manzanilla bobo Metopium brownei
Obada (Wabi) Cossie Acacia tortuosa
Oliba Kapperstruik Olive wood Capparis odoratissima
Oliba machu (Palu pretu) Capparis indica
Palu di bèshi Condalia henriquezii
Palu di Bonaire Yellow Wood Casearea tremula
Palu di lora Broadleaf caper Capparis hastata
Palu di sia blanku Witte zadelboom Bursera bonairensis
Palu di sia kòrá Rode zadelboom Saddlewood Bursera simaruba
Rambèshi Sideroxylon obovatum
Shimaruku West indian cherry Malpighia emarginata
Takamahak Bursera tomentosa
Wayaká Pokhout Lignum vitae Guaiacum officinale
Wayaká shimarón Pokhout Roughbark lignum vitae Guaiacum sanctum
0
bomen in 2016 en 2017
0
gebieden
0ha
per gebied