Werelderfgoed nominatie van het Bonaire National Marine Park

Zeker stellen dat het nominatiedossier ruimschoots voldoet aan de eisen die door het koninkrijk en het werelderfgoed comité worden gesteld.

Waarom?

De status van Werelderfgoed door de UNESCO betekent een internationaal erkende onderscheiding ten opzichte van alle andere vergelijkbare gebieden op de wereld. Daarmee wordt aangegeven dat het Bonaire National Marine Park een uitzonderlijke universele waarde heeft. En Bonaire verdient zo’n onderscheiding voor de bescherming en het beheer van de uitzonderlijke koraalriffen die het eiland omringen.

Hoe gezond zijn onze koraalriffen?

De koraalriffen rond Bonaire worden nog steeds beschouwd als een van de gezondste riffen van het Caribisch gebied. Vele wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van onze onderwaterwereld. Omdat dit ecosysteem complex is en de studies vaak specifieke onderwerpen betreft, is het moeilijk om een totaalbeeld te krijgen. De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft alle onderzoeken gebundeld in een informatief Engelstalig artikel in de nieuwsbrief BioNews. Hier volgt een vertaling van dit artikel.

Klimaat & Natuur Impact

Het onderwaterpark vormt een belangrijke leefomgeving voor verschillende soorten koraal en vissen. Daarnaast is het een broedplaats voor zeeschildpadden. De biodiversiteit van het onderwaterpark is groot en het park verkeert in een uitstekende conditie. De excellente staat waarin deze ecosystemen zich bevinden, is niet alleen lokaal van belang, maar voor de hele regio. Larven worden door de zeestroming meegenomen en voorzien zo andere eilanden van nieuw leven. Vanuit de natuurbescherming betekent de status aandacht voor en verankering van het behoud en beheer van de unieke koraalriffen van Bonaire.

Sociale Impact

Er bestaat een historische band tussen de inwoners van Bonaire en de zee. Veel Bonairianen waren zeelieden, vissers of scheepsbouwers. Ook nu nog zijn er veel inwoners die in hun vrije tijd vissen. Het eiland staat al tientallen jaren bekend als ‘Divers paradise’. Maar ook voor andere watersporten, zoals windsurfen, geniet het eiland wereldfaam. Hieruit blijkt dat de zee en al het leven daarin een onderdeel is van de culturele identiteit van Bonaire.

Voor Bonaire betekent het verkrijgen van een Wereld Erfgoed status, naast een internationale erkenning van de prachtige koraalriffen, een positief effect op het aantrekken van toeristen. De toeristenindustrie genereert werkgelegenheid en inkomen voor de inwoners van Bonaire.

De economie van ons eiland is voor een groot deel afhankelijk van de onderwaterwereld. Verder willen we dat de vissers kunnen blijven vissen. Nu, maar over twintig jaar ook nog. Ook om die reden moeten we het leven in zee beschermen. Dat kan door met elkaar afspraken te maken. Zo zijn een aantal vissoorten wettelijk beschermd.

Belang Werelderfgoed status voor Bonaire

Voor meer informatie zie ook het Informatieblad: Rifvisserij 

Het informatieblad geeft meer inzicht in de voordelen van een Werelderfgoed status.

Economische Impact

Een aantal jaren geleden is berekend dat de economische waarde van de natuur op Bonaire jaarlijks 105 miljoen dollar bedraagt. Veel toeristen komen naar ons eiland om van de natuur te genieten. Jaarlijks geven ze rond 125 miljoen dollar uit. Tachtig procent van de banen op ons eiland is direct of indirect gekoppeld met het toerisme. Onze economie steunt op toerisme en ons toerisme is afhankelijk van de natuur.

OLB FactSheet met rand
Het verkrijgen van een werelderfgoed status voor het onderwaterpark heeft een positief effect op de toeristische aantrekkingskracht van Bonaire. Dit uit zich in een stabiele inkomstenstroom voor de toeristenindustrie.

Een werelderfgoed status draagt dus bij aan een stabiele lokale economie.

Wat kan jij doen?

> Bedenk hoe de status van het Bonaire Nationale Marine Park als Wereld Erfgoed kan bijdragen aan jouw welzijn.

> Draag bij aan het behoud van ons onderwaterpark door de gebruiksregels voor het Bonaire National Marine Park na te leven en dat ook te bevorderen bij anderen.