Ecologisch herstel

Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied Het verhogen van de biodiversiteit en toegankelijkheid van het Lac gebied en het zuidelijk kustgebied. Waarom? Lac is een baai die deel uitmaakt van ons beschermde onderwaterpark. Het vervult een belangrijke rol als kraamkamer en foerageergebied voor verschillende vissoorten, zeeschildpadden en [...]