Monthly Archives: maart 2017

//maart

Is afvalwater nog een probleem op Bonaire?

Is afvalwater nog een probleem op Bonaire? Kralendijk, 21 maart 2017. Op 22 maart is het Wereld Water Dag. Een dag uitgeroepen door de Verenigde Naties met dit jaar als thema: Afvalwater. Op Bonaire zijn we goed bezig met de waterketen. We maken drinkwater uit zeewater, gebruiken het water thuis en op werk, spoelen het [...]

Is afvalwater nog een probleem op Bonaire?2019-04-09T08:20:46+01:00

Betere afvalvoorzieningen voor strandbezoekers

Betere afvalvoorzieningen voor strandbezoekers Kralendijk, 16 maart 2017. Langs enkele populaire stranden laat het openbaar lichaam Bonaire momenteel betonnen fundamenten aanleggen voor nieuwe afvalbakken. Met dit project zorgt de overheid voor betere service en schonere stranden.  De nieuwe voorzieningen komen in de plaats van afvalbakken die onklaar zijn geraakt. Ook wordt het aantal afvalbakken fors [...]

Betere afvalvoorzieningen voor strandbezoekers2018-02-14T17:30:39+01:00

Erosiebestrijding en natuurherstel

Erosiebestrijding en natuurherstel Doelen van dit project zijn om erosie te verminderen, wateroverlast in wijken te verminderen, biodiversiteit te verhogen, de toeristische waarde van natuur te verhogen en irrigatiewater voor landbouw beschikbaar te stellen. Waarom? Een gezond koraalrif is onmisbaar voor Bonaire. Onze economie is voor het overgrote deel afhankelijk [...]

Erosiebestrijding en natuurherstel2019-04-09T08:20:46+01:00

Erosiebestrijding en natuurherstel

Erosiebestrijding en natuurherstel Doelen van dit project zijn om erosie te verminderen, wateroverlast in wijken te verminderen, biodiversiteit te verhogen, de toeristische waarde van natuur te verhogen en irrigatiewater voor landbouw beschikbaar te stellen. Waarom? Een gezond koraalrif is onmisbaar voor Bonaire. Onze economie is voor het overgrote [...]

Erosiebestrijding en natuurherstel2019-04-09T08:20:46+01:00

Echo begint herbebossing op Seru Largu

Echo begint herbebossing op Seru Largu Kralendijk, 2 maart 2017. In opdracht van het openbaar lichaam Bonaire is de stichting Echo begonnen met herbebossing van een deel van Seru Largu. Het gaat om het gedeelte binnen de rondweg op de heuvel, ter hoogte van het uitzichtpunt. Deze locatie is een van de tien gebieden waar [...]

Echo begint herbebossing op Seru Largu2018-02-14T16:45:20+01:00

Natuurherstel in Lac

Natuurherstel in Lac Kralendijk, 1 maart 2017. Het openbaar lichaam Bonaire heeft de bestaande ‘labado’ op de weg naar Cai vernieuwd en voorzien van sedimentvangers. Deze activiteit maakt deel uit van een groter project om de natuur in Lac te herstellen. Het project wordt betaald met de zogenoemde natuurgelden van het rijk De nieuwe labado [...]

Natuurherstel in Lac2018-02-14T17:38:52+01:00