Overheid herstelt vier waterputten

Kralendijk, 11 april 2017. Het openbaar lichaam Bonaire heeft opdracht gegeven om de waterputten van Pos Bara di Karta, Pos Kavula, Pos Rincon en Pos Fontein op te knappen. Dit gebeurt in april en mei. Eerder is Pos Flor di Cuba opgeknapt. Veel waterputten kunnen momenteel niet worden gebruikt door achterstallig onderhoud.

De waterputten die veel worden gebruikt door kunukero’s en waarvan het water een laag zoutgehalte heeft, worden eerst aangepakt. Verder is gekeken naar een goede spreiding over Bonaire. Op verzoek van de kunukero’s worden de watertanks van Pos Fontein en van Pos Bara di Karta vergroot, zodat er altijd voldoende water beschikbaar is. De kunukero’s moeten er rekening mee houden dat de vier waterputten tijdens het herstel in de komende maanden tijdelijk niet kunnen worden gebruikt.

Daarna, vanaf juni, pakt de lokale overheid de waterputten van Pos Mexico, Pos Angola, Pos Shon Pinpina en Pos Bentura aan.

Het herstel van de waterputten maakt deel uit van het project ‘Erosiebestrijding en natuurherstel’. Binnen het project worden ook alle belangrijke dammen rond Kralendijk en Rincon opgeknapt. Daarnaast zal de natuur rond saliña’s en diabaasafgravingen worden versterkt.

De directie Ruimte en Ontwikkeling en BAAB BV voeren het project ‘Erosiebestrijding en natuurherstel’ uit in opdracht van het openbaar lichaam Bonaire. Het rijk stelt de fondsen beschikbaar uit de Natuurgelden.

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/NTBDN/