Vernielingen aan overheidsprojecten

Kralendijk, 5 juli 2017. Diefstal en vernielingen hinderen de uitvoering van diverse natuurprojecten van het openbaar lichaam Bonaire. Onbekenden hebben eind vorig jaar en in de afgelopen maanden verschillende keren vernielingen aangebracht. Het openbaar lichaam heeft aangifte gedaan bij de politie.

Het openbaar lichaam Bonaire is opdrachtgever van meer dan tien verschillende projecten uit die zijn gericht op duurzaam gebruik van de natuur en het verbeteren van de samenhang tussen natuur en toerisme. Locale organisaties voeren de projecten uit. Voorbeeld hiervan zijn de waarschuwingsborden ter bescherming van nestgebieden van zeeschildpadden langs de zuidwestkust. Ook zijn in het kader van de natuurprojecten diverse toeristische routes voor automobilisten, fietsers en wandelaars uitgezet. Verder wil de overheid op tien verschillende plekken in totaal 20.000 nieuwe inheemse boompjes planten.

Helaas hebben vandalen op verschillende plaatsen waarschuwingsborden en routeborden kapot geslagen. Op Seru Largu is tot drie keer toe het kabrietengaas van een hek geknipt en gestolen. Dit hek moet geiten en ezels uit een gebied voor herbebossing houden. Het gebied blijft overigens wel toegankelijk voor personen. Het openbaar lichaam heeft bij de politie aangifte gedaan van vernieling en diefstal van gemeenschapsgoederen. De controle op het hek is verscherpt, zowel overdag als ‘s nachts. De overheid roept alle burgers op om alert te zijn op vernielingen en diefstal en deze onmiddellijk te melden bij de autoriteiten.    

Meer info: Facebook@NTBDN