Grotten en karsten park Bonaire

Grotten en karsten park Bonaire Waarom? De grotten en karsten op Bonaire worden bedreigd door: ongecontroleerd grotbezoek door mensen; vervuiling; verlies van leefgebied voor vleermuizen; dier- en plantensoorten die hier niet thuis horen. Karsten is een verzamelnaam voor verschijnselen waarbij kalksteen (fossiel koraal) wordt opgelost door koolzuur (CO2) [...]