Grotten en karsten park Bonaire

Waarom?

De grotten en karsten op Bonaire worden bedreigd door: ongecontroleerd grotbezoek door mensen; vervuiling; verlies van leefgebied voor vleermuizen; dier- en plantensoorten die hier niet thuis horen.

Karsten is een verzamelnaam voor verschijnselen waarbij kalksteen (fossiel koraal) wordt opgelost door koolzuur (CO2) in regenwater.

Klimaat & Natuur Impact

Vleermuizen zijn de enige inheemse zoogdieren op ons eiland. De meeste vleermuissoorten op Bonaire zijn ernstig bedreigd. Ongeveer de helft van de vleermuissoorten die hier voorkomen is afhankelijk van grotten. Bonaire kent twee vleermuissoorten die leven van nectar, een zoete vloeistof uit cactusbloemen: de langtongvleermuis (Glossophaga longirostris) en de langsnuitvleermuis (Leptonycteris curasoae). Deze vleermuizen bestuiven de cactusbloemen en zorgen er daarmee voor dat de zuilcactussen vruchten dragen. En die vruchten vormen weer voedsel voor heel veel andere dieren, zoals vogels en reptielen.

Ook insectenetende vleermuizen leven in grotten: de (Myotis nesopolus), de trechteroorvleermuis (Natalus tumiridostris) en de spookgezichtvleermuis (Mormoops megalophylla intermedia Miller).

In grotten komen ook nog andere dieren voor, zoals garnaaltjes en visjes.

Sociale Impact

Van oudsher hebben grotten een belangrijke rol gespeeld in de historie en cultuur van samenlevingen. Dit geldt ook voor de grotten op Bonaire. De eeuwenoude rotstekeningen in verschillende grotten zijn hier getuige van. Ze behoren tot het historisch erfgoed van het eiland.

Het project “Grotten en karsten park Bonaire” leidt tot een uniek natuurpark boven en onder de grond in het gebied Barkadera. Het nieuwe park zal tien tot vijftien grotten omvatten die met elkaar worden verbonden door wandelpaden. In enkele grotten kan ook worden gesnorkeld. Wildconscience, de initiatiefnemer van dit project, zal al het afval uit het gebied verwijderen. Om geiten, ezels en wilde varkens te weren, zal het park worden omheind. Uiteraard blijft het gebied wel toegankelijk voor het publiek. Samen met de stichting Echo Bonaire, die herbebossingprojecten uitvoert, zal de natuur worden hersteld door inheemse bomen en struiken aan te planten.

Economische Impact

Grotten hebben ook een economische waarde, vooral in de toeristenindustrie. Veel touroperators bieden al grotexcursies aan. Het “Grotten en karsten park Bonaire” zal een nieuwe attractie vormen voor de natuurtoeristen die Bonaire bezoeken. Dit betekent dat naast duikgidsen ook werkgelegenheid ontstaat voor gecertificeerde grottengidsen. Twee keer per jaar zullen opleidingen tot excursieleider worden aangeboden.

Wat kan jij doen?

Bezoekers aan grotten op Bonaire dienen zich te houden aan de volgende algemene gedragsregels:

1. Er wordt geen schade toegebracht aan de grotten, de pre-Columbiaanse rotstekeningen en grotformaties, zoals stalactieten en stalagmieten.

De rotstekeningen zijn vele honderden jaren oud, de grotformaties vele tienduizenden jaren oud. Deze unieke waarden van grotten zijn echter zeer snel te beschadigen. Daarom is het belangrijk om grotten behoedzaam te betreden en de waarden ervan te respecteren.

2. De vleermuizen en andere diersoorten in de grotten worden niet verstoord.

Grotten zijn de leefomgeving van verschillende diersoorten, zoals vleermuizen, krabben, heremietkreeften en kerkuilen. Met name de vleermuizen zijn zeer gevoelig voor verstoring, terwijl grotten voor sommige vleermuissoorten essentieel zijn. Dit betekent dat ze buiten grotten niet zullen overleven. Daarom is het van belang om verstoring van deze diersoorten zoveel mogelijk te voorkomen.

3. In de grotten wordt alleen op fluistertoon gesproken. Schreeuwen, fluiten of op een andere wijze lawaai maken is niet toegestaan.

Lawaai maken of schreeuwen doet niet alleen afbreuk aan het typische karakter van een grot, maar verstoort ook de aanwezige diersoorten.

4. Er worden geen planten, rotsen en stenen voor en in de grotten verwijderd. De grot en de directe omgeving blijven zoals ze zijn.

5. Er worden geen zaken permanent aangebracht in de grot en op de wanden ervan, zoals verf, kabels en touwen als geleiding. Ook wordt er geen schade toegebracht aan de wanden, zoals door inkrassen of graffiti.

6. De grotten worden schoon achtergelaten, dus er wordt geen afval in achtergelaten.

7. In grotten wordt niet gegeten of gerookt.

0
Grotkamers
0
soorten vleermuizen
0km
wandelpad