Afvalcentrum Lagun en afvalbrengpunt Rincon

Elk product wordt een keer afgedankt. Daardoor groeit de afvalberg. Onze landfill is al enorm groot en biedt geen ruimte meer voor nog meer afval. Bovendien bevat het afval schadelijke stoffen die onze leefomgeving aantasten.

Waarom?

 Als we ons afvalprobleem niet willen doorschuiven naar komende generaties, moeten we nu anders met ons afval omgaan. Afval bevat ook veel waardevolle stoffen die we kunnen hergebruiken. Daarom moeten we ons afval gaan scheiden. Glas bijvoorbeeld, kunnen we vermalen tot zand dat we kunnen hergebruiken in de woning- en wegenbouw.

We hebben nu drie afvalbrengpunten: in Playa (Kaya Industria), in Rincon en bij het Afvalcentrum Lagun. In plaats van ons afval op de grote hoop te gooien, sorteren we daar ons afval naar soort. Zo nemen de kansen op hergebruik toe. Afval is dan een grondstof geworden waarmee we nieuwe producten kunnen maken. Lees de folder ‘Afval apart’.

Op het Afvalcentrum is naast een afvalbrengpunt met sorteervakken ook een hal met apparatuur aanwezig om het afval te bewerken voor hergebruik. Zo persen we bijvoorbeeld karton in balen om het te verschepen naar het buitenland waar er opnieuw karton van wordt gemaakt. Verder staat er op het Afvalcentrum ook een verbrandingsinstallatie voor het verbranden van medisch afval en slachtafval.   

Klimaat & natuur impact

Het is zonde van de ruimte en de natuur op ons kleine eiland om al ons afval maar op een hoop te blijven gooien. Ook bevat ons afval materialen die niet of moeilijk afbreken en soms honderden jaren blijven bestaan. De schadelijke stoffen in ons afval kunnen in de bodem en in het grondwater komen en zo onze leefomgeving aantasten.

Sociale Impact

Afval kan ook de volksgezondheid bedreigen. Vliegen en muggen kunnen ziekten overbrengen. Stukjes plastic en gevaarlijke stoffen kunnen in de voedselketen komen. Zwerfafval en illegale dump is storend voor het oog. Afval in de openbare ruimte is niet alleen lelijk en schadelijk voor ons als inwoners, het kan ook het toerisme negatief beïnvloeden.

Economische Impact

De inwoners van ons eiland en onze bezoekers hechten waarde aan een schone omgeving. Toeristen hebben duurzaamheid hoog in het vaandel. De manier waarop we met ons afval omgaan heeft dus invloed op ons toeristische product, de belangrijkste pijler van onze economie.

Daarnaast is voorkomen beter dan genezen. Als we nu zorgvuldig met ons afval omgaan, hoeven we straks geen kosten te maken om het op te ruimen.

Afvalcentrum Lagun en afvalbrengpunt Rincon
Afvalcentrum Lagun en afvalbrengpunt Rincon

Wat kan jij doen?

  • Gooi je afval altijd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Houd glas, karton, plastic en blik zoveel mogelijk apart en lever het in.
  • Heb je de tuin schoon gemaakt of je huis opgeruimd? Breng het afval naar een afvalbrengpunt en lever het gescheiden aan. Lees de folder “Houd afval apart”.
Afvalcentrum Lagun en afvalbrengpunt Rincon
Afvalcentrum Lagun en afvalbrengpunt Rincon